Fyll i en offertförfrågan!


Dela med en vän!

Vi upprepar succéerbjudandet - 20% i rabatt på alla poolpaket! Vi upprepar succéerbjudandet - 20% i rabatt på alla poolpaket! Vi upprepar succéerbjudandet - 20% i rabatt på alla poolpaket!

Vattenproblem

Problem med vattnet?

Det fixar du lätt genom att läsa mer om våra tips för hur man blir av med vattenproblemen nedan

Svidande ögon
Mjölkigt vatten
Kraftig klorlukt
Grönt vatten
Brunt vatten
PH-Värde för pool

Svidande ögon

Varför svider det i ögonen när jag badar?

Orsak:
För lågt pH-värde.

Åtgärd:
Höj pH-värdet till 7,2 med pH-höj enligt anvisning på förpackningen

Mjölkigt vatten

Varför är poolvattnet vitaktigt/mjölkigt?

Orsak:
För högt pH-värde.

Åtgärd:
Sänk pH-värdet till 7,2 med pH-sänk enligt anvisning på förpackningen

Kraftig klorlukt

Varför är det en kraftig klorlukt från poolen?

Orsak:
För hög halt av bundet klor. Kan uppstå efter kraftigt användande.

Åtgärd:
Kontrollera och justera pH-värdet till 7,2 sedan chockklorera enligt anvisningar på förpackningen.
Låt poolen vara öppen under ett dygn med cirkulationen på.

Grönt vatten

Varför är det grönt vatten i poolen?

Orsak:
Alger har börjat växa i poolvattnet på grund av för låg halt av fritt klor.

Åtgärd:
Kontrollera och justera pH-värdet till 7,2 sedan chockklorera enligt anvisningar på förpackningen.

Brunt vatten

Varför är det brunt vatten i poolen?

Orsak:
Metallutfällning av järn, sker oftast i samband med fyllning från egen brun och efter chockklorering.

Åtgärd:
Flocka ditt poolvatten upprepade gånger tills allt järn har försvunnit. Flockning sker enligt anvisningar på förpackningen.

PH-Värde för pool

Vilket PH-värde ska man ha i poolen?

Det optimala pH-värdet för poolvattnet är 7,4, vilket innebär att vattnet har en neutral surhetsgrad. 7,4 motsvarar människans pH i slemhinnor och ögon. Om man har för lågt pH, så kan det skada maskinella komponenter i poolen, orsaka irritation i slemhinnor och ögon samt ge skador på poolduken. Skulle man däremot ha för högt pH-värde, så blir det en sämre klordesinfektion, skapar kalkutfällning, ger grumlighet i vattnet och orsakar hudirritationer.

Med hjälp av pulver/granulat pH-minus eller pH-plus kan man reglera surhetsgraden till det optimala värdet på 7,4. Här kan du läsa mer om poolkemi.

Wasa Kredit – en trygg finansieringspartner

Tillsammans med Wasa Kredit erbjuder vi dig som kund olika former av finansieringslösningar.

Finansiering