Fyll i en offertförfrågan!


Dela med en vän!

Vi upprepar succéerbjudandet - 20% i rabatt på alla poolpaket! Vi upprepar succéerbjudandet - 20% i rabatt på alla poolpaket! Vi upprepar succéerbjudandet - 20% i rabatt på alla poolpaket!

Vårstart

Vårstarta din pool

När våren äntligen kommer är det dags att vårstarta din pool. Läs igenom alla steg nedan innan du börjar.

Inlopp/bräddavlopp
Cirkulationspumpen
Filter
Värmepump
Jet-Stream

Inlopp/bräddavlopp

Inlopp/bräddavlopp

-Ta bort vinterpluggarna/frysflaska från inlopp och bräddavlopp om du har detta.
-Skruva tillbaka inloppsmunstyckena och sätt tillbaka flottören (Skimmerklaffen) i bräddavloppet.
-Se till att koppla alla slangar och öppna alla ventiler som skall vara öppna.
-Fyll upp poolen med vatten till två tredjedelar av bräddavloppet.
-Kontrollera så att ingen koppling läcker

Cirkulationspumpen

Cirkulationspumpen

-Sätt tillbaka dräneringspluggen i botten på pumpen.
-Smörj in o-ringen till glaslocket med vaselin och montera den.
-Kontrollera att silkorgen är hel och sätt till baka den.
-Fyll pumpen med vatten innan du startar den.

Filter

Filter

-Sätt tillbaka dräneringspluggen i botten på filtret.
-Skruva dit manometern och siktglaset om du tagit bort dom vid vinterförvaringen.
-Vrid sexvägsventilen till backspolning.
-Starta pumpen och backpsola en minut så att filtersanden/glaset blir rent.
-Vrid sexvägsventilen till filtrering och starta pumpen
-Avlufta filtret genom att skruva på avluftningsskruven bakom manometern

Värmepump

Värmepump

-Ta bort vinterskyddet
-Skruva dit unionskopplingarna på in och utgående anslutning
-Starta cirkulationspumpen innan du startar värmepumpen
-Vid behov, justera in by-pass så att det skiljer en grad mellan in- och utgående temperatur på pumpen

Jet-Stream

Jet-Stream

-Montera tillbaka pumpen om du förvarat den inomhus
-Skruva ihop kopplingarna
-Fyll upp poolen med vatten över jet-streamen och kontrollera att inget läcker.
-Provkör

Wasa Kredit – en trygg finansieringspartner

Tillsammans med Wasa Kredit erbjuder vi dig som kund olika former av finansieringslösningar.

Finansiering